MLADI UPI
 

 

Klemenčič Janja

Tomažič Marjetka

Šibila Klara

Suk Irma

Sternad Vogrin Simona

Krepfl Leva Majda

Mandl Tanja

Gradišnik Jožica

Planjšek Kristina

Rižner - Hraš Andreja
Rojko Patricia

Plajh Vesna

Rižner - Šibila Alenka
 

Krepfl Granda Nataša