ORGANI ROKOMETNEGA KLUBA RAČE

Predsednica: Alenka Rižner - Šibila

Podpredsednik: Tomaž Plečko

Sekretar: Alenka Rižner Šibila

Blagajnik: Alenka Rižner Šibila


Upravni odbor:

 • Alenka Rižner - Šibila - predsednica
 • Tomaž Plečko - podpredsednik
 • Marina Gril - član
 • Klemen Hameršek - član
 • Leonida Klemenčič - član


Disciplinska komisija:

 • Rebeka Zel - predsednica
 • Klementina Otič - član
 • Barbara Selinšek - član


Nadzorni odbor:

 • Jožica Gradišnik - predsednica
 • Anja Finžgar - članica
 • Patricia Rojko - članica

Organi kluba so bili izvoljeni na zboru članov 23.03.2017, nadomestni člani po odstopih

so bili imenovani na izrednem zboru članov 6.6.2018, odločba UE z 11.6.2018.